Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 650575-148418
  • Yta (km^2): 0,238
  • Strandlinje (km): 3,86
  • Höjd (m): 59,1
  • Maxdjup (m): 3,4
  • Volym (m^3): 185000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Åsebrosjön för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Åsebrosjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Åsebrosjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190902