Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Motala
  • Sjöid: 651434-146412
  • Yta (km^2): 2,09
  • Strandlinje (km): 11,6
  • Höjd (m): 128,4
  • Maxdjup (m): 19,5
  • Volym (m^3): 13035000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Årsjön för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Årsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Årsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190902