Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651322-151326
  • Yta (km^2): 0,0721
  • Strandlinje (km): 1,25
  • Höjd (m): 86,1

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Ängstugugölen för Google Earth
Waypoints för Ängstugugölen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Liten och polyhumös oligotrof skogssjö med höga naturvärden.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av gnejsgranit och ådergnejs.

OM SJÖNAMNET På den häradsekonomiska kartan från 1868-1877 har gölen det burleska namnet Stora Ballergölen, men bytte senare namn till Ängstugugölen eftersom torpet Ängsstugan ligger 600 m SÖ om gölen. Samma sak med gölen strax NV som hette Lilla Ballergölen som fick namnet Solltorpsgölen efter torpet Solltorp SV om denna göl.

HISTORIA

2000-tal: Den 11 juni 2020 rapporterades om en skogsbrand på 2500 mˆ2 vid Ängstugugölen. Två timmar senare utfördes eftersläckning och ingen risk för spridning rapporterades.

Sjöflora

Flaskstarr, säv, sjöfräken, vattenklöver, bladvass och gul näckros.

Landflora

TRÄD Björk och tall.

Strandnära växtlighet: Vitmossa, hjortron, vattenklöver, tranbär, rosling.

Landfauna

FÅGEL Fiskgjuse, gräsand, häger och kanadagås.

Bilder

Först en stärkande portion med makaroner ...

Först en stärkande portion med makaroner ...


... sen börjar äventyret.

... sen börjar äventyret.


Ängstugan som fått ge namn åt Ängstugugölen.

Ängstugan som fått ge namn åt Ängstugugölen.


Tills 2015 hade torpet och småbyggnaderna stått länge för fäfot men är nu upprustade och jättefina.

Tills 2015 hade torpet och småbyggnaderna stått länge för fäfot men är nu upprustade och jättefina.


Bredvid torpet hittar man denna gamla ladugårdsgrund. Men en varning! Nånstans i närheten finns ett gammalt brunnshål.

Bredvid torpet hittar man denna gamla ladugårdsgrund. Men en varning! Nånstans i närheten finns ett gammalt brunnshål.


Håller ett vakande öga på inkräktare som Sjödetektiven.

Håller ett vakande öga på inkräktare som Sjödetektiven.


Men kommer dagens torpare att vinna kampen mot lokorna som växer strax nedanför Ängstugan?

Men kommer dagens torpare att vinna kampen mot lokorna som växer strax nedanför Ängstugan?


Som dom flesta vattendrag i Östergötland så har även Ängstugugölen sina hemligheter. Som dessa mycket märkliga 20-talet stammar som står i givakt i nordvästra spetsen av gölen.

Som dom flesta vattendrag i Östergötland så har även Ängstugugölen sina hemligheter. Som dessa mycket märkliga 20-talet stammar som står i givakt i nordvästra spetsen av gölen.


Eller varför har denna tall en gång i tiden fått för sig att göra en 90-graders sväng?

Eller varför har denna tall en gång i tiden fått för sig att göra en 90-graders sväng?


Och vem vände denna träeka upp och ner för mycket länge sen?

Och vem vände denna träeka upp och ner för mycket länge sen?


Den vackert beväxta men förmodligen breddade Vistingebäcken. Lite lurig att ta sig över.

Den vackert beväxta men förmodligen breddade Vistingebäcken. Lite lurig att ta sig över.


Norra sidans strandlinje kantas av en underbar mosstäckt tallskog.

Norra sidans strandlinje kantas av en underbar mosstäckt tallskog.


Foto från Ängstugugölen

Foto från Ängstugugölen


Belöningen för den som tagit sig runt gölen. Den enda plats vid gölen där man kommer alldeles intill vattnet.

Belöningen för den som tagit sig runt gölen. Den enda plats vid gölen där man kommer alldeles intill vattnet.


Den centralt belägna holmen skymtar bakom träden.

Den centralt belägna holmen skymtar bakom träden.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20200811