Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651335-152587
  • Yta (km^2): 0,124
  • Strandlinje (km): 2,08
  • Höjd (m): 74,7
  • Maxdjup (m): 2,5
  • Volym (m^3): 227000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Ämten för Google Earth

Allmänt

OM SJÖNAMNET Angående sjönamnets historia se citat nedan.

NATURVÅRD Ämten har behandlats mot försurning.

Citat

Det är tydligt, att i några, men ingalunda alla fall den här afhandlade stammen Ämt- utgår från ett Älmt- ock sålunda bör sammanställas med sjönamnet Älmten, hvilket innehåller fsv. ‘ælpt- 'svan’, isl. elptr ock sålunda icke får skiljas från Älten o. s. v. Det bästa beviset härför är Ämtsjön (GS 3 Ö 40), vid denna ligger en gård, hvars namn år 1671 skrefs Elmbtemåhle jfr t. ex. nsv. Ämterud = fno. Ælftruð4 ock se närmare Älmten. Man kunde äfven erinra därom, att Älmten l af Hermelin skrifves Emten samt att i no. åtskilliga med elptr sammansatta ortnamn nu innehålla en stam Emt-5.

(Studier öfver de svenska sjönamnen deras härledning ock historia. http://runeberg.org/hesjonamn/0791.html)

Den lilla sjön ger ett intryck av hemlighetsfull förväntan, en klippomgärdad och skogsinbäddad idyll

(I Tintomaras spår (Hans Lidman, 1967)).

Fiskeinfo

Denna sjö som ingår i Simonstorps FVF ligger norr om Norrköping. Här ingår även sjöarna, Fläten, Myckelmossasjön, Bolen, Aborregölen, Stora Kosjön, Lilla Kosjön, Svängbågen, Skärgölen

I sjöarna kan du fiska: Abborre, gädda, gös, lake och regnbåge.

Fiskekort och info: Åby Tobak, Nyköpingsvägen 21, 011-601 76 Roland Byfalk 011-882 64

Sjöspaningar

2014-09-24 Då jag sakta gått utmed Ämtens norrsida österut öppnar sig plötsligt en grön, välskött sluttning. Precis vid sjöns tillflöde. Strax får jag se ett rött torp på stengrund. Jag har hittat till Ämtefall. Det är lite märkligt att torpet är så gott som osynligt från sjön och visar sig först när man är alldeles inpå. Jag stryker runt ett tag och njuter av det underbara läget, lummigheten och lugnet. På ett av uthusen ser jag en logga för scouterna. Pga av torpets ensliga läge så hoppar jag till när jag plötsligt hör en bil. Bilen kör fram till vändplanen vid torpet. Ur stiger två medelålders herrar och en dam. Det visar sig vara ägarna. Förklarar lite nervöst att jag bara lufsar runt sjön och blev tagen av Ämtefall. Dom verkar nöjda med det och berättar lite om scoutverksamheten. Vi skiljs och jag sneddar över den livliga bäcken från Skrålen förbi en åker och vidare mot sjöns sydsida. Kan Ämtefall vara torpenas torp? Dess plötsliga uppenbarelse för mig får mig nästan att tro det.

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Ämten. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Ämten. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Från viken i sydväst.

Från viken i sydväst.


Försummad båt vid bäcken på nordvästra sidan.

Försummad båt vid bäcken på nordvästra sidan.


Skraltig spång över bäcken.

Skraltig spång över bäcken.


Foto från Ämten

Foto från Ämten


Ämtefall.

Ämtefall.


Bäcken som passerar Ämtefall. Bäcken är Ämtens tillflöde från Skrålen.

Bäcken som passerar Ämtefall. Bäcken är Ämtens tillflöde från Skrålen.


Utsikt över Ämtefalls äng mot sjön.

Utsikt över Ämtefalls äng mot sjön.


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1457/amten/, I Tintomaras spår (Hans Lidman, 1967)

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190902