Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Kinda
  • Sjöid: 644751-149865
  • Yta (km^2): 7,25
  • Strandlinje (km): 40,6
  • Höjd (m): 90,2
  • Maxdjup (m): 23

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Åländern för Google Earth

Bilder

 Djupkarta 1 från SMHI. För Åländern. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Åländern. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 2 från SMHI. För Åländern. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Åländern. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190902